Získaj vstupenku na veľtrh úplne zadarmo! Zadaj prihlasovacie údaje a my ti obratom pošleme vstupenku emailom. Ušetríš nielen čas na vstupe, ale hráš aj o zaujímavé ceny.

 

Registrácia


V zmysle zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov uvedených v kontaktnom formulári na internetovej stránke www.profesiadays.sk (ďalej len ako „internetová stránka“ prevádzkovanou spoločnosťou Profesia, spol. s r.o, o sídlom Pribinova 19, 811 09 Bratislava, IČO 35800861. Tieto údaje môžu byť spracované výlučne pre účely zabezpečenia mojej účasti na podujatí Profesiadays a pre štatistické účely spoločnosťou Profesia spol. s r.o. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať inak zanikne po uplynutí účelu spracúvania osobných údajov. Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že mi boli poskytnuté všetky informácie podľa § 15 ( podmienky získavania osobných údajov) a § 28 (práva dotknutej osoby) uvedeného zákona. Zároveň vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté slobodne.